NL EN DE

Gebruik

Pehatine 209 is langdurig houdbaar, veilig en probleemloos in het gebruik voor:

Veelzijdig in toepassing

Pehatine 209 is toepasbaar op de gebakken en ongebakken scherf.
Het is geschikt voor alle temperaturen – aardewerk, steengoed en porselein.

Werken met Pehatine 209 is eenvoudig.

Advies. Meng één deel Pehatine met twee delen water. Voeg dit al roerend toe aan het glazuurpoeder. Het mengsel kan vervolgens zowel met brede kwast, als met een fijn penseel worden aangebracht op aardewerk, klei of porselein.


Basisrecept

1 kg poeder + 0,5 l Pehatine + 1 l water = resultaat

Aanmaken Pehatine voor overige recepten:
0,5 l Pehatine + 1 l water (= aangemaakte Pehatine)


Kwastglazuur

Verhouding kwastglazuur en aangemaakte Pehatine is 1:1
Met aangemaakte Pehatine wordt bedoeld 1 deel Pehatine op 2 delen water.

Glazuur
Aangemaakte Pehatine toevoegen
Roeren en zeven
Kwastglazuur

Kleurpigment/oxides

Verhouding met aangemaakte Pehatine 1:1
Eventueel verder te verdunnen met water.


Keramische verf

Verhouding in eenheden: 2 glazuur, 1 pigment, 5 aangemaakte Pehatine.
Met aangemaakte Pehatine wordt bedoeld 1 deel Pehatine op 2 delen water.


Gekleurd slib, bestaande uit kaolin, pigment/oxide

Verhouding met aangemaakte Pehatine 1:1
Eventueel verder te verdunnen met water


Ingekleurde klei

Verhouding in eenheden: 2 pigment, 3 kaolin, 2 kleipoeder half vet, 2 glazuur, snufje talk en bentoniet, 2 aangemaakte Pehatine.
Met aangemaakte Pehatine wordt bedoeld 1 deel Pehatine op 2 delen water.

Balletje in (100 gram) klei, kneden tot egale massa, ingekleurde klei.


Uitgedroogde glazuur

Aangemaakte Pehatine toevoegen.
Met aangemaakte Pehatine wordt bedoeld 1 deel Pehatine op 2 delen water.


Montageslib

Klei met Pehatine, roeren en monteren. Sterk en hechtend.


Poeder aangemaakt met Pehatine versus poeder aangemaakt met alleen water.
Het verschil in bezinken van het aangemaakte poeder na 2 uur.


Pehatine 209 bevat 0,05 % preventol. Dit is een conserveermiddel dat door iedere glazuurfabrikant in Europa gebruikt wordt in veel aangemaakte glazuren. Door aanpassing in de Europese wetgeving zijn we verplicht om vanaf 1 juli 2017 dit symbool hierbij te voeren. (het kan een gevoelige reactie op de huid veroorzaken) ((geen gevallen bekend))

Meer weten? Download het veiligheidsblad